Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ

Το Creta Maris Beach Resort, από την έναρξη της λειτουργίας του έως και σήμερα, λειτουργεί με γνώμονα τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτή συνιστά τη σταθερή αρχή της εταιρικής μας διακυβέρνησης, καθώς δεν αποτελεί μόνο ηθικό χρέος, αλλά το βασικότερο εργαλείο ανάπτυξης με βάση το οποίο το προϊόν και οι εμπειρίες βιώσιμης φιλοξενίας που προσφέρουμε παραμένουν επίκαιρα, απαντώντας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας.

ΕΣΠΑ