Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ

Το πρόγραμμα Βιωσιμότητας του Creta Maris Beach Resort αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας του ξενοδοχείου. Τομείς του προγράμματος αυτού είναι η παροχή  Κρητικών - Παραδοσιακών υπηρεσιών, η παραγωγή βιολογικών προϊόντων και γευμάτων, η βιώσιμη κηπουρική, η προστασία του περιβάλλοντος, η συνεχής συνεργασία με την κοινότητα και η στήριξη της τοπικής αγοράς.

Όλες οι δράσεις και τα μέτρα που εφαρμόζονται στόχο έχουν τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας, την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών φιλοξενίας, τη μεγιστοποίηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για ζητήματα οικολογικής φύσης και τη μέγιστη βιώσιμη λειτουργία του ξενοδοχείου. 

ΕΣΠΑ