Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΗΘΙΚΗ

Από την αρχή της λειτουργίας του, το 1975, το Creta Maris Beach Resort είχε ως στόχο την ανάδειξη της Κρήτης αλλά και την προσφορά στον επισκέπτη, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Χρόνο με τον χρόνο, αποκτούσε τη φήμη που έχει διατηρήσει μέχρι και σήμερα. Η φήμη αυτή αποτελεί για εμάς ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία του χαρακτήρα του ξενοδοχείου, αφού διέπει όλες τις σχέσεις και επαφές που διατηρούμε με τα συνεργαζόμενα με εμάς μέρη αλλά και την κοινωνία και τους ανθρώπους της. Οι αξίες μας, η έντονη προσήλωσή μας στη φιλοσοφία μας, αλλά και οι πολιτικές που έχουμε υιοθετήσει αποτελούν τους κύριους πυλώνες της λειτουργίας μας, οι οποίο ορίζουν τις ενέργειες και αποφάσεις μας.