Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΔΙΚΑΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Μετά από 44 χρόνια λειτουργίας, όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές βασίζονται στις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού με ίσες ευκαιρίες για όλους τους πιθανούς προμηθευτές. Το Creta Maris διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μέσω νόμιμων και διαφανών συναλλαγών.
Οι τρεις τομείς στους οποίους εστιάζει είναι:

 • Ίσες ευκαιρίες
  Προσφορά ίσων ευκαιριών σε όλες τις αναγνωρισμένες εταιρείες που θέλουν να γίνουν επιχειρηματικοί εταίροι της.
 • Διαδικασίες δίκαιου εμπορίου
  Όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές είναι νόμιμες. Οι όροι και τα στάδια της συναλλαγής συζητούνται επαρκώς μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
 • Υποστήριξη των επιχειρηματικών εταίρων
  Υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης των προμηθευτών της, δημιουργώντας ένα υγιές περιβάλλον συναλλαγών.

Όπως αναφέρει ο κ. Μάνος Καπετανάκης, Διευθυντής Προμηθειών και F & B,
«Στο Creta Maris ακολουθούμε δώδεκα κανόνες για τη διεξαγωγή της λειτουργίας μας και των συνεργασιών μας δίκαια και με καλή πίστη:

 • Είμαστε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες με προμηθευτές/παραγωγούς που πληρούν νομικά και ποιοτικά κριτήρια.
 • Συναντάμε και συζητάμε με όλους τους προμηθευτές/παραγωγούς που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας.
 • Επισκεπτόμαστε εκθέσεις με σκοπό να επεκτείνουμε τις επιλογές μας σε προϊόντα και προμηθευτές και συμμετέχουμε σε επαγγελματικές συνέργειες και τοπικές δράσεις (π.χ. δράσεις επιμελητηρίου).
 • Προτιμάμε προϊόντα: τοπικά ή εθνικά όσο είναι δυνατό, βιολογικά (για το πιστοποιημένο εστιατόριο Πίθος), φιλικά προς το περιβάλλον (ως προς την παραγωγή, την συσκευασία, ή/και την μεταφορά), βιώσιμης καλλιέργειας, με ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις.
 • Η ομάδα προμηθειών του ξενοδοχείου μας είναι εύκολα προσεγγίσιμη και μέσα στην λειτουργία του ξενοδοχείου. Το ίδιο ισχύει για τον διευθυντή του ξενοδοχείου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Είμαστε γενικά κοντά στους συνεργάτες, αποφεύγοντας μια απρόσωπη και καθαρά επαγγελματική σχέση.
 • Με όλους τους προμηθευτές οι προϋποθέσεις και οι τρόποι πληρωμής είναι ξεκάθαροι από την αρχή και συμφωνούνται.
 • Είμαστε φερέγγυοι τηρώντας τους συμφωνημένους τρόπους πληρωμής.
 • Οι συνεργασίες μας είναι μακροχρόνιες και εκτιμάμε τους προμηθευτές που μας έχουν στηρίξει.
 • Πραγματοποιούμε συναντήσεις με όλους τους συνεργαζόμενους προμηθευτές μας και επισκεπτόμαστε τις εγκαταστάσεις τους όταν αυτό είναι εφικτό, τονίζοντας πάντα την σπουδαιότητα θεμάτων που αφορούν την ενέργεια, την συσκευασία, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την ποιότητα, την διαφοροποίηση, και τις διατροφικές ιδιαιτερότητες.
 • Παροτρύνουμε τους συνεργάτες μας να διεκδικούν πιστοποιήσεις για τα προϊόντα τους και να τα εξελίσσουν διαρκώς.
 • Μοιραζόμαστε με τους συνεργάτες μας την ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας, ενημερώνοντας τους με αυτόν τον τρόπο αναλυτικά για την πολιτική και τις δράσεις μας.
 • Μεταλαμπαδεύουμε την φιλοσοφία του We do local που ακολουθούμε, σε άλλους ξενοδόχους και ανοίγουμε τον δρόμο σε προμηθευτές μας να παράξουν και να προσφέρουν καινοτόμα και χαρακτηριστικά προϊόντα στην αγορά που δημιουργείται εξαιτίας αυτής της τάσης.

Φυσικά, κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εξελιχθούμε, αυτός είναι ο λόγος που εργαζόμαστε πάνω σε αυτούς τους δώδεκα κανόνες με σκοπό να τους αυξήσουμε.»