Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ύπαρξη και διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία μας, δεδομένου ότι η εργασιακή ικανοποίηση, η βέλτιστη απόδοση και η ασφάλεια του προσωπικού μας μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Για αυτόν το λόγο το Creta Maris έχει δημιουργήσει και διατηρεί το δικό του Πρόγραμμα Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τη διατήρηση ασφαλών εγκαταστάσεων, την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών, τους τακτικούς προληπτικούς ελέγχους αλλά και τη συνεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας, με την οποία εξασφαλίζεται η πρόληψη και αποφυγή πιθανών ατυχημάτων και η σωστή αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και ευημερία του προσωπικού μας.

Λόγω της ύπαρξης του Προγράμματος Υγείας του Creta Maris, το 2018 σημειώθηκαν μόλις 4 εργατικά ατυχήματα, τα οποία αφορούσαν σε ελαφρούς τραυματισμούς λόγω πτώσης ή κοψίματος. Επίσης, σημειώθηκαν 616 μέρες αναρρωτικής αδείας από τις 69,386 συνολικές εργάσιμες μέρες.