Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στο Creta Maris θεωρούμε πολύ σημαντικό μέρος της λειτουργίας μας την πλήρη κατανόηση των πεπραγμένων μας αλλά και των όσων σχεδιάζουμε να πράξουμε στο μέλλον. Οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου αποτελούν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Για αυτό,  το Creta Maris Beach Resort φροντίζει για την ορθή, επαρκή και έγκαιρη  ενημέρωσή τους σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται, και για την  άμεση εκπαίδευση προκειμένου να εφαρμοστούν ορθά οι συμφωνηθείσες  ενέργειες.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται στη χρήση τοπικών προϊόντων και συστατικών, με στόχο την προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας αλλά και τη συμβολή στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.

Η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών μας σε θέματα βιωσιμότητας αποτελεί ακόμη έναν στόχο για εμάς. Κατά την άφιξή τους, οι επισκέπτες όχι μόνο ενημερώνονται για τα πεπραγμένα μας, αλλά έχουν τη δυνατότητα να τα βιώσουν στην πράξη, παίρνοντας μέρος σε δεκάδες δραστηριότητες όπως οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες (Συντήρηση Δέντρων, Clean Up The Med), αλλά και οι παραδοσιακές δραστηριότητες (Κουρές προβάτων, Παραδοσιακός Τρύγος) κτλ.

ΕΣΠΑ