Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στο Creta Maris θεωρούμε πολύ σημαντικό μέρος της λειτουργίας μας την πλήρη κατανόηση των πεπραγμένων μας αλλά και των όσων σχεδιάζουμε να πράξουμε στο μέλλον. Για αυτό, έπειτα από τη λήψη των αποφάσεων που σχετίζονται με τη βιώσιμη λειτουργία μας, φροντίζουμε να ενημερώνουμε επαρκώς και άμεσα το σύνολο των εργαζομένων μας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο αρμονία στη λειτουργία αλλά και πλήρη εμπλοκή των εργαζομένων στις βιώσιμες πρακτικές που ασκούμε.

Επόμενο στάδιο, έπειτα από την ενημέρωση είναι οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού σε θέματα πρακτικών αειφορίας που θα οδηγήσουν στη σωστή εφαρμογή των ενεργειών που έχουν συμφωνηθεί. Επιπλέον, οι εκπαιδεύσεις στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν στην αειφορία.

Η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών μας σε θέματα αειφορίας αποτελεί ακόμη έναν στόχο για εμάς. Πριν ακόμη την πραγματοποίηση της κράτησής τους, τους παρέχεται ενημέρωση για όλες τις ενέργειες του ξενοδοχείου σε θέματα αειφορίας, μέσω της ιστοσελίδας μας αλλά και μέσω της γραπτής και τηλεφωνικής επικοινωνίας που πραγματοποιείται με τα εμπλεκόμενα τμήματα πωλήσεων, κρατήσεων και μάρκετινγκ. Κατά την άφιξή τους, οι επισκέπτες όχι μόνο ενημερώνονται για τα πεπραγμένα μας, αλλά έχουν τη δυνατότητα να τα δουν στην πράξη, παίρνοντας μέρος σε δεκάδες δραστηριότητες, όπως η ξενάγηση σε χώρους «back of house» (κουζίνες, η αποθήκη κ.α.), οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες (Συντήρηση Δέντρων, Clean Up The Med), αλλά και οι παραδοσιακές δραστηριότητες (Κουρές προβάτων, Παραδοσιακός Τρύγος) κτλ.

Επιπρόσθετα, στο δωμάτιο ο επισκέπτης βρίσκει ένα τρίπτυχο φυλλάδιο το οποίο παρουσιάζει μέρος των αποτελεσμάτων που έχει η βιώσιμη λειτουργία του Creta Maris και που ωθεί και τον ίδιο να γίνει μέρος των ενεργειών προστατεύοντας το περιβάλλον, τη χλωρίδα/πανίδα αλλά και δίνοντας ώθηση στην τοπική κοινωνία.