Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το Creta Maris απασχόλησε για το 2015 συνολικά 325 εργαζομένους, οι οποίοι σχεδόν ισότιμα χωρίζονται σε άνδρες (173) και γυναίκες (152). Η καταγωγή τους, που αποτελεί ένα επιπλέον κριτήριο διαχωρισμού, όπως αυτά παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες και σχεδιαγράμματα, είναι κατά βάση Κρητική (311 - αναφορά σε καταγωγή ή μόνιμη διαμονή των εργαζομένων στην Κρήτη), ενώ η πλειοψηφία των εργαζομένων ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 29 ετών (105).

 

Annual Sustainability Report

 

Παρακάτω παρατίθενται λεπτομερώς τα στοιχεία των υπαλλήλων μας:

Employees

Όσον αφορά τα στοιχεία προέλευσης των εργαζομένων:

  • Ως αλλοδαποί θεωρήθηκαν όσοι διαμένουν λιγότερο από 11 μήνες τον χρόνο στην Ελλάδα και δεν φορολογούνται εδώ.
  • Ως Έλληνες με προέλευση εκτός Κρήτης θεωρήθηκαν όσοι μένουν μόνιμα εκτός Κρήτης και έρχονται στο ξενοδοχείο μόνο για τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του ξενοδοχείου.
  • Ως Κρητικοί θεωρήθηκαν όσοι έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Κρήτη αλλά και όσοι μένουν στην Κρήτη για το διάστημα 11 τουλάχιστον μηνών το χρόνο.

Employee Sex

 

Employee Age

Έχοντας πάντα ως κύριο στόχο την προσφορά στην τοπική κοινότητα, το Creta Maris απασχόλησε και εκπαίδευσε, κατά τη διάρκεια του 2015, 311 τοπικούς εργαζόμενους (95,69%), συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθησή τους. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, έδωσε δυναμικό παρόν στην τοπική κοινωνία, προσφέροντας συνολικά 4.715.603,20 ευρώ.

Το 2015 συνεχίσαμε να ενσωματώνουμε βασικές αρχές τοπικής απασχόλησης ενισχύοντας την Κοινωνική οικονομία, την Τοπική διάσταση, την Εταιρικότητα, τη Συνεργατικότητα και την απαραίτητη προσέγγιση από τη βάση στην κορυφή, ώστε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ως μια τοπικά εξελισσόμενη ομάδα.

Κατά την διάρκεια της χρονιάς οι εργαζόμενοι παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές τους και αναπτύσσοντας καινούργιες. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 34 σεμινάρια.

Το 2015, το ξενοδοχείο είχε τη χαρά να συνεργαστεί με δημόσιες και ιδιωτικές σχολές και πανεπιστήμια, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους επαγγελματίες να έρθουν σε επαφή, για πρώτη φορά, με το επάγγελμά τους και να αποκτήσουν την πολυπόθητη εμπειρία που μπορεί να οδηγήσει σε μια μελλοντική επιτυχημένη σταδιοδρομίας. Οι σχολές με τις οποίες υπήρξε συνεργασία ήταν οι:

  • KAPPA STUDIES
  • IEK ΑΚΜΗ
  • ΟΤΕΚ
  • Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

Συνολικά δέκα επτά (17) φοιτητές/φοιτήτριες εξετέλεσαν, την πρακτική τους άσκηση στα διάφορα τμήματα του ξενοδοχείου.

Τέλος, με γνώμονα τους κανόνες εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Creta Maris προσέφερε επιπλέον στους εργαζομένους του δωρεάν μεταφορά από και προς το κέντρο του Ηρακλείου και το κέντρο του Αγίου Νικολάου, δωρεάν σίτιση, στολές, και επίδομα σύνταξης, καθώς επίσης κάποιες επιπρόσθετες υπηρεσίες ως κίνητρα (δώρο γάμου, ειδικές τιμές για φίλους και οικογένεια και βράβευση υπαλλήλου του μήνα και του έτους).