Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΔΩΡΕEΣ

Το ξενοδοχείο συμβάλει με πολλούς τρόπους στην κοινωνική ευημερία του τόπου. Ένας από αυτούς είναι οι δωρεές που πραγματοποιεί σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Το 2015, η ομάδα εθελοντών του Creta Maris αγόρασε τρόφιμα όπως: ρεβίθια, φάβα, φασόλια, ρύζι, φακές, γάλα, αλεύρι, μακαρόνια και κριθαράκι τα οποία στη συνέχεια τα δώρισε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου και στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χερσονήσου.

ΕΣΠΑ