Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η εταιρική υπευθυνότητα υποστηρίζεται και επικυρώνεται μέσω της λειτουργίας του ξενοδοχείου. Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται με στόχο την υπεύθυνη κοινωνικά και περιβαλλοντικά λειτουργία του ξενοδοχείου οδηγούν σε διαρκή επιβράβευση και πιστοποίηση του Creta Maris από δεκάδες φορείς, οργανώσεις και συνεργάτες.

ΕΣΠΑ