Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΟΡΟΣΗΜΑ 2017

Έξι ορόσημα σημάδεψαν τη λειτουργία του Creta Maris το 2017. Και τα έξι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα Αειφορίας του ξενοδοχείου:

To Creta Maris κοινωνός της Αειφορίας

Εντατική ενημέρωση του προσωπικού μας σε θέματα αειφορίας, μέσω της προσωπικής επικοινωνίας, τη διοργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων.

Προώθηση της «We do local» φιλοσοφίας

Καλύτερη ενημέρωση του προσωπικού και επισκεπτών για την «We do local» φιλοσοφία που διατηρεί το Creta Maris. Υιοθέτηση ξεχωριστής θεματικής ημέρας κάθε εβδομάδα και καθ’ όλη τη διάρκειας της τουριστικής περιόδου, κατά την οποία πραγματοποιούνται δραστηριότητες με άκρα Κρητικό και Ελληνικό χαρακτήρα (μάθημα μαγειρικής ελληνικής κουζίνας, μάθημα ελληνικών κτλ.)

Μελλοντική λειτουργία ως Zero Waste ξενοδοχείο

Με στόχο να γίνουμε το πρώτο Zero Waste ξενοδοχείο στην Ελλάδα προχωρήσαμε στη διαχείριση της ανακύκλωσης εντός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου και σε συνεργασία με το πρόγραμμα F4F, το οποίο θα οδηγήσει στην εξάλειψη των τροφικών υπολειμμάτων από τους χώρους εστίασης του ξενοδοχείου και θα καταστήσει το Creta Maris Beach Resort ως το πρώτο Zero Waste ξενοδοχείο στην Ελλάδα.

Ενέργειες μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και νερού

Συνεχής προσπάθεια μείωσης καταναλώσεων ενέργειας & νερού, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενέργειες με σκοπό την ενδυνάμωση των τοπικών παραγωγών

Μετρήσιμη επιρροή του ξενοδοχείου προς τους τοπικούς προμηθευτές με σκοπό την επώνυμη και ποιοτική τοπική παραγωγή εδώδιμων προϊόντων.

Cine Creta Maris: δημιουργία σημείου ενδιαφέροντος για την κοινότητα

Επαναλειτουργία του θερινού κινηματογράφου «Cine Creta Maris», ο οποίος λειτούργησε ξανά έπειτα από 15 χρόνια. Δημιουργία σημείου κοινωνικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος για την ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου και του νομού Ηρακλείου.