Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Το Creta Maris Beach Resort στην Χερσόνησο Κρήτης ανήκει στον οικογενειακό όμιλο επιχειρήσεων του Νικόλαου Μεταξά που δραστηριοποιείται στην Κρήτη από το 1975. Κατά τη διάρκεια των 45 χρόνων λειτουργίας του, το Creta Maris Beach Resort επιδιώκει διαρκώς την εξέλιξη των υπηρεσιών φιλοξενίας, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφη την ανθρωποκεντρική προσέγγισή του όσον αφορά στο σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού του ξενοδοχείου αλλά και λειτουργώντας με βάση τις αρχές της αειφορίας.