Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η ετήσια αναφορά βιωσιμότητας του Creta Maris Beach Resort παρέχει λεπτομερή περιγραφή όλων των ενεργειών που πραγματοποιεί το ξενοδοχείο σε όλους τους τομείς που προσδιορίζονται ως πυλώνες της βιωσιμότητας, δηλαδή Περιβάλλον, Εργαζόμενοι, Κοινωνία και Αγορά. Οι  δραστηριότητες αυτές δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη σημαντική συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού του Creta Maris.

 

ΕΣΠΑ