Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

Στην ετήσια χρήση συντήρησης και ανάπτυξης του ξενοδοχειακού πρασίνου, δεν χρησιμοποιήσαμε εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ακαρεοκτόνα και χημικά λιπάσματα που ρυπαίνουν τους υδροφορείς με νιτρικά & νιτρώδη άλατα.

Επιπρόσθετα, υλοποιήσαμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών υλικών που συλλέγουμε από τους κήπους του ξενοδοχείου [προϊόντα κλαδέματος, ποσότητες χλοοταπήτων κ.α] με σκοπό την παραγωγή φυτικού χούμου που ξαναχρησιμοποιούμε για τον εμπλουτισμό των εδαφών.

 

Sustainable gardening practices
Sustainable gardening practices

 Όσον αφορά στην ενίσχυση της οργανικής ουσίας και της υγείας των εδαφών μας, χρησιμοποιήσαμε ορυκτό ζεόλιθο μικρής και μεσαίας κοκκομετρίας [soil health].

Ακόμα και η αντιμετώπιση των ασθενειών και εχθρών των ετήσιων & πολυετών φυτών, θάμνων και δέντρων του περιβάλλοντος χώρου του ξενοδοχείου πραγματοποιήθηκε με επιτρεπόμενες δραστικές ουσίες από τον καν.ΕΕ 834/2007 περί βιολογικής γεωργίας.

 

Sustainable gardening practices
Sustainable gardening practices

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως στο Creta Maris η εφαρμογή της αειφορικής διαχείρισης των γαιών και της υγείας του εδάφους συναντά τη συνεχόμενη παροχή εκπαίδευσης των εργαζομένων της ομάδας πρασίνου του ξενοδοχείου.