Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το 2018 το Creta Maris απασχόλησε συνολικά 434 εργαζομένους, οι οποίοι σχεδόν ισότιμα χωρίζονται σε άνδρες (220) και γυναίκες (214). Η καταγωγή τους, που αποτελεί ένα επιπλέον κριτήριο διαχωρισμού, είναι κατά βάση Κρητική (329- αναφορά σε καταγωγή ή μόνιμη διαμονή των εργαζομένων στην Κρήτη), ενώ με μικρή διαφορά η πλειοψηφία των εργαζομένων ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 29 ετών (173).

Παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία του συνόλου των εργαζομένων του ξενοδοχείου:

Δημιουργώντας Θέσεις Εργασίας για την Τοπική Κοινωνία

Έχοντας πάντα ως κύριο στόχο την προσφορά στην τοπική κοινότητα, το Creta Maris απασχόλησε και εκπαίδευσε, κατά τη διάρκεια του 2017, 369 τοπικούς εργαζόμενους (85,02%), συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθησή τους. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, έδωσε δυναμικό παρόν στην τοπική κοινωνία, προσφέροντας συνολικά 5,558,805.00 ευρώ.

Όσον αφορά τα στοιχεία προέλευσης των εργαζομένων:

  • Ως αλλοδαποί θεωρήθηκαν όσοι διαμένουν λιγότερο από 11 μήνες τον χρόνο στην Ελλάδα και δεν φορολογούνται στο έδαφός της.
  • Ως Έλληνες με προέλευση εκτός Κρήτης θεωρήθηκαν όσοι μένουν μόνιμα εκτός Κρήτης και έρχονται στο ξενοδοχείο μόνο για τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του ξενοδοχείου.
  • Ως Κρητικοί θεωρήθηκαν όσοι έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Κρήτη αλλά και όσοι μένουν στην Κρήτη για το διάστημα 11 τουλάχιστον μηνών το χρόνο.