Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια του 2020, το ξενοδοχείο Creta Maris Beach Resort προσέλαβε 401 υπαλλήλους με σχετική αναλογία σε άνδρες 191 και γυναίκες 210. Η καταγωγή τους, ένα άλλο διακριτικό κριτήριο, ήταν κατά βάση Ελληνική (376 ντόπιοι ή διέμεναν μόνιμα στην Κρήτη και 21 ντόπιοι ή διέμεναν μόνιμα σε άλλα μέρη της Ελλάδας), ενώ η πλειοψηφία των εργαζομένων ήταν μεταξύ 30-39 ετών (122).

ΕΣΠΑ