Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Το Creta Maris προωθεί τον Κρητικό τρόπο ζωής, την τοπική παραγωγή και τα έθιμα της Κρήτης (φιλοσοφία «We do local»), γεγονός που συντέλεσε στην οικονομική ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης με περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ το 2018.

Πιο συγκεκριμένα, το 2018 το ξενοδοχείο συνεργάστηκε με 75 παραγωγούς, ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο και τους τέσσερις νομούς με περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ.