Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Το Creta Maris Beach Resort ενισχύει τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται, επιλέγοντας να συνεργαστεί με τοπικούς προμηθευτές, τόσο για την κατασκευή και ανακαίνιση των ξενοδοχειακών μονάδων του, όσο και για την αγορά προϊόντων. Με το σύνθημα «Τοπικές πλουτοπαραγωγικές πηγές για καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές», το 2020 συνεργάστηκε με 54 τοπικούς παραγωγούς τροφίμων, ενισχύοντας την οικονομία της Κρήτης, και προωθώντας την ελληνική γαστρονομία.

ΕΣΠΑ