Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το ξενοδοχείο, συντελεί στην προώθηση της Κρήτης, μέσα από δράσεις που διοργανώνει για τους επισκέπτες του αλλά και τα συνέδρια και τις εκθέσεις που φιλοξενεί. Εκτός από τους επισκέπτες αναψυχής, το ξενοδοχείο φιλοξενεί και πολλά διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την προώθηση της Κρήτης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρατίθενται ανά κατηγορία, οι διεθνής εκδηλώσεις, τις οποίες φιλοξένησε το ξενοδοχείο το 2018.

Επιστημονικά

Πραγματοποιήθηκαν τρία μεγάλα επιστημονικά συνέδρια, φέρνοντας στην Κρήτη περισσότερους από 1200 επιστήμονες στην Κρήτη.

  • Pulse Conference
  • Euronoise  conference
  • Συνέδριο Νευροφυσιολογίας
  • WASOG Conference
  • Abbott Laboratories Hellas

Αειφορίας

Accreditation Services International, ASI Group, με περισσότερους από 60 συμμετέχοντες

Ευεξίας

Yoga group με περισσότερους από 50 συμμετέχοντες

Εκπαιδευτικά

EAWOP Summer school με περισσότερους από 50 συμμετέχοντες

Σχολικά

ISA GROUP με περισσότερους από 77 συμμετέχοντες

Επιχειρηματικά

Το Creta Maris είχε την χαρά να φιλοξενήσει μεγάλες ομάδες που προωθούν την επιχείρησή τους στην Κρήτη. Ορισμένες από τις ομάδες που φιλοξενήσαμε στις εγκαταστάσεις  μας ήταν το Tiveria group,  OVB group,  Worldventures, Youfirm group, Lastminute.com, Talend group, Mention group φέρνοντας περισσότερους από 1610 επιχειρηματίες στην Κρήτη. 

Διακοπών

Φιλοξενία group με περισσότερους από 230 συμμετέχοντες

Θρησκευτικά 

Επιπλέον, φιλοξενήσαμε ένα συνέδριο θρησκευτικού ενδιαφέροντος με περισσότερους από 235 συμμετέχοντες.

Τουρνουά

Επίσης, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσαμε Bridge group με περισσότερους από 55 συμμετέχοντες.

 

Τα προαναφερθέντα συνέδρια πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της σεζόν  (Απριλιος-Οκτώβριος).