Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στο Creta Maris Beach Resort αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και υποστηρίζουμε δράσεις που προωθούν την Κρητική παράδοση. 

Ενδεικτικές δράσεις:

  • Παραδοσιακή ημέρα κουράς προβάτων
  • Παραδοσιακή ημέρα συγκομιδής
  • Δράσεις αναβίωσης παλαιών Κρητικών εθίμων: «Οψιγιάς» (παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής της σταφίδας) και «Ξελύκισμα» (αφαίρεση των κοτσανιών και τελικός καθαρισμός σταφίδας)

 

ΕΣΠΑ