Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από την αρχή της λειτουργίας του, το Creta Maris Beach Resort στόχο έχει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων της. Αρχή του ξενοδοχείου είναι η αναζήτηση και απασχόληση Κρητικών εργαζομένων, οι οποίοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν τη φιλοσοφία του ξενοδοχείου και να μεταδώσουν την παγκοσμίως γνωστή ελληνική φιλοξενία στους επισκέπτες. Μέσω της απασχόλησης τοπικών εργαζομένων το ξενοδοχείο συμβάλει στην οικονομική στήριξη της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.