Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από την αρχή της λειτουργίας του, το Creta Maris Beach Resort στόχο έχει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων της. Συνεισφέρουμε άμεσα στις τοπικές κοινωνίες, μέσα από την στρατηγική μας να προσελκύουμε εργαζόμενους από τις τοπικές κοινότητες στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε μέσα από δίκαιες διαδικασίες στελέχωσης.

ΕΣΠΑ