Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της βιωσιμότητας ενός προορισμού και του τουρισμού. Περιοχές με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, όπως αυτή της Κρήτης, είναι αυτές που αναζητά η πλειοψηφία των τουριστών της χώρας μας. Το Creta Maris Beach Resort διατηρεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Βιωσιμότητας το οποίο διασφαλίζει την προστασία της φυσικής ομορφιάς, τη βιοποικιλότητα και την κοινωνική ευημερία, ενώ ταυτόχρονα προσελκύει με αυτόν τον τρόπο περισσότερους τουρίστες και αυξάνει την ποιότητα ζωής των τοπικών πληθυσμών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού.

Η διατήρηση ενός βιώσιμου προορισμού, όπως είναι η Κρήτη και ειδικότερα η Χερσόνησος, όπου δραστηριοποιείται το Creta Maris Beach Resort, απαιτεί την ύπαρξη μιας συνεχούς διαδικασίας βελτίωσης των πεπραγμένων σε θέματα βιωσιμότητας. Για αυτόν το λόγο, το ξενοδοχείο πράττει τα μέγιστα με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού, των επισκεπτών, των συνεργατών και της κοινωνίας της Χερσονήσου αναφορικά με τη Βιωσιμότητα και τις ενέργειες που πραγματοποιεί το ίδιο το ξενοδοχείο προς αυτήν την κατεύθυνση, καλώντας τους να κάνουν το ίδιο. Επιπλέον, το Creta Maris παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και τις νέες πρακτικές, τις οποίες έπειτα εφαρμόζει με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο βιώσιμη λειτουργία του.

ΕΣΠΑ