Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ

Από το 2021 στο ξενοδοχείο Creta Maris έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας, το οποίο αναμένεται να αποδίδει 15.000 KWh το μήνα.

ΕΣΠΑ