Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατά την ενεργειακή αξιολόγηση του Creta Maris Beach Resort, συνδυάσαμε διάφορες παραμέτρους για να πετύχουμε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό, τελικό αποτέλεσμα. Στα παρακάτω διαγράμματα, οι μετρήσεις μας ξεκινούν από τον Απρίλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο μήνα, ενώ η πληρότητα, οι καιρικές συνθήκες και άλλοι παράγοντες έχουν θεωρηθεί ως σταθερές συνθήκες λειτουργίας.

Βάση της σχετικής νομοθεσίας που ορίζεται στην Ελλάδα και των στατιστικών στοιχείων,  υπάρχουν τρεις κατηγοριοποιήσεις ενός ξενοδοχείου, βάση των καταναλώσεων που αυτό εμφανίζει σε Lt υγραερίου / επισκέπτη-διανυκτέρευση και σε kWh/ επισκέπτη-διανυκτέρευση:

  • Ένα ξενοδοχείο θεωρείται ενεργειακό «διαμάντι» για καταναλώσεις έως 0,30 Lt υγραερίου / επισκέπτη-διανυκτέρευση και έως 16 kWh/ επισκέπτη-διανυκτέρευση κατανάλωση ρεύματος.
  • Ενεργειακά πολύ καλό έως άριστο για καταναλώσεις έως 0,70 lt υγραέριο/ επισκέπτη-διανυκτέρευση και 24 kWh / επισκέπτη-διανυκτέρευση για κατανάλωση ρεύματος.
  • Από 0,70 lt έως 0,90 lt υγραερίου/ επισκέπτη-διανυκτέρευση και 25 – 30 kWh / επισκέπτη-διανυκτέρευση το ξενοδοχείο θεωρείται ενεργοβόρο και απαιτούνται λειτουργικές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το Creta Maris Beach Resort, με ιδιαίτερα μεγάλους κοινόχρηστους χώρους, παρουσίασε κατά μέσο όρο 0,52 Lt υγραερίου/ επισκέπτη-διανυκτέρευση και κατά μέσο 20,74 kWh/ επισκέπτη-διανυκτέρευση, για το έτος 2018.