Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έχουμε προχωρήσει στις εξής δράσεις:

    • Οι ηλιακοί συλλέκτες που έχουν εγκατασταθεί για τη θέρμανση του νερού έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση, ανοιγμένη σε περίοδο λειτουργίας 6 μηνών, 580.000 Kwh/περίοδο, που αντιστοιχεί περίπου σε 65.000 lt υγραερίου.
    • Το υγρό προπάνιο (γκάζι) έχει αντικαταστήσει το ηλεκτρικό ρεύμα σε όλες τις κουζίνες και τα κύρια πλυντήρια.
    • Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως και οικονομίας σταδιακά έχουν αντικατασταθεί με λαμπτήρες LED.
    • Γίνεται κατάρτιση του προσωπικού και παρέχονται πληροφορίες έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (σβήνουν τα φώτα και τον εξοπλισμό όταν δεν είναι σε χρήση, κλπ.) στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Αποτελέσματα παραπάνω δράσεων: