Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Βιώσιμη διαχείριση ξενοδοχειακού Τοπίου

Το ανθρωπογενές τοπίο, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του ξενοδοχειακού προϊόντος.  Έχοντας μία προσέγγιση που βασίζεται στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική αλλά και μια προσπάθεια για την διατήρηση της συνέχειας του φυσικού τοπίου, στόχευσή μας είναι να λάβει ο επισκέπτης, μια ολοκληρωμένη αίσθηση του τόπου μας.

Παράλληλα, στρατηγική μας επιλογή είναι η Βιώσιμη διαχείριση του ξενοδοχειακού μας τοπίου, αξιοποιώντας τα σημαντικά εργαλεία που μας προσφέρουν οι αρχές της που ακολουθούν:

 1. Χρήση της αρχής της Προφύλαξης | διάσωση, διατήρηση και ανάπλαση
 2. Χρήση αυτοφυών & γηγενών ποικιλιών φυτικού κεφαλαίου
 3. Η Υγεία του Εδάφους
 4. Χρήση της αρχής «Αποχή από την βλάβη του οικοσυστήματος»
 5. Υπεύθυνη διαχείριση υδάτων
 6. Διαχείριση εχθρών, ασθενειών & ανεπιθύμητων χόρτων με βάση τις αρχές του καν. ΕΕ 834|07 & 889|08 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή.
 7. Χρήση της αρχής της Θρέψης φυτών μειωμένων εισροών
 8. Ανακύκλωση οργανικών υλικών – Κομποστοποίηση
 9. Δημιουργία & διατήρηση ζωνών μη-παρέμβασης | Βιοποικιλότητα
 10. Εφαρμογή ξενοδοχειακής γεωργίας
 11. Μελέτη μοντέλων Μέτρησης Βιωσιμότητας του ανθρωπογενούς τοπίου