Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Η βιώσιμη διαχείριση του τοπίου του ξενοδοχείου (διαχείριση ανθρωπογενών τοπίων) στοχεύει στην αντιμετώπιση του γεγονότος ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν γρηγορότερα τους φυσικούς πόρους, σε σύγκριση με το χρόνο που χρειάζεται να αναγεννηθούν από τη φύση και να μιμηθούν τις φυσικές διαδικασίες των οικοσυστημάτων. Για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, η βιώσιμη διαχείριση περιλαμβάνει περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, ενώ ενσωματώνει επίσης τους στόχους των διεθνών προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης.

Σήμερα, η βιώσιμη διαχείριση του τοπίου των ξενοδοχείων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος βιώσιμου τουρισμού.

Οι αρχές της βιώσιμης διαχείρισης τοπίου συνοψίζονται στα εξής:

 • Προφύλαξη, συντήρηση και αποκατάσταση: με στόχο την υιοθέτηση φυσικών ρυθμών και διαδικασιών του τοπικού οικοσυστήματος, και χωρίς να ασκούνται πιέσεις στο φυτικό κεφάλαιο για χάρη των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.
 • Χρήση γηγενών και αυτόχθονων φυτικών ποικιλιών: μειώνει την ανάγκη για συνεχή φροντίδα και συνεπάγεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς τα ενδημικά είδη προσαρμόζονται στο τοπικό κλίμα και τη γεωλογία. Έτσι, υποστηρίζονται πληθυσμοί ενδημικών πτηνών, εντόμων και άλλων ζώων που έχουν εξελιχθεί στο παρελθόν, προωθώντας μια αυτόελεγχόμενη και υγιή κοινότητα οργανισμών.
 • Υγεία του εδάφους: με στόχο είναι η αύξηση του πληθυσμού των μικροοργανισμών του εδάφους και η βελτίωση όλων των παραμέτρων που αποδεικνύουν τη μετρήσιμη υγεία του εδάφους. Οι αρχές του κανονισμού 834/07 και 889/08 του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τη βιολογική παραγωγή εφαρμόζονται με σχολαστικό τρόπο.
 • Αποφυγή ζημιών στο οικοσύστημα: η χρήση της αρχής έχει σχεδιαστεί με τη φύση να έχει τον πρωταρχικό ρόλο.
 • Υπεύθυνη διαχείριση νερού: μείωση της κατανάλωσης νερού χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η κατάσταση του πράσινου, ενώ επιλέγονται φυτά και γρασίδι για χαμηλή κατανάλωση νερού. Διεξάγεται συνεχής μέτρηση της κατανάλωσης νερού, ενώ πραγματοποιούνται διεξοδικοί έλεγχοι της χρήσης νερού σε όλους τους εξωτερικούς χώρους.
 • Διαχείριση παρασίτων, ασθενειών και ζιζανίων με βάση τις αρχές της Ε.Ε. αριθ. 834/07 & 889/08 για τη βιολογική παραγωγή: προβλέπεται η αύξηση του πληθυσμού των ωφέλιμων οργανισμών. Τα πρωτόκολλα και τα αρχεία λήψης αποφάσεων με όλες τις παρεμβάσεις διατηρούνται. Οι επισκέπτες ενημερώνονται για την εφαρμογή προληπτικών ή θεραπευτικών επιστρώσεων ψεκασμού με εγκεκριμένες δραστικές ουσίες.
 • Διατροφή φυτών χαμηλής περιεκτικότητας: αποδεκτοί αργοί ρυθμοί ανάπτυξης του φυτικού κεφαλαίου, με επιλογή εγκεκριμένων διατροφικών συνθέσεων, με στόχο την ελαχιστοποίηση της απόστασης από την οποία προέρχονται. Τα ορυκτά εδάφους ενσωματώνονται στο χώμα. Η πράσινη γονιμοποίηση εφαρμόζεται σε μεμονωμένα τμήματα της γης των ξενοδοχείων, όπου καλλιεργούνται ελιές και αμπελώνες.
 • Ανακύκλωση οργανικών υλικών – κομποστοποίηση: το κομπόστ λαχανικών παράγεται και επιστρέφεται στους χώρους των ξενοδοχείων.
 • Δημιουργία & συντήρηση ζωνών χωρίς παρέμβαση / Βιοποικιλότητα.
 • Εφαρμογή ξενοδοχειακής γεωργίας: χρησιμοποιούνται οι εσωτερικοί, υπαίθριοι και χώροι παραγωγής τροφίμων του ξενοδοχείου. Η καλλιέργεια των ξενοδοχείων περιλαμβάνει: υπαίθριο, μικρό, προσβάσιμο, βιολογικό κήπο λαχανικών, ελαιώνα, αμπελώνα, πιστοποιημένη βιολογική γεωργία (reg. ΕΕ 834 | 07).
 • Μελέτη μοντέλων για τη μέτρηση της αειφορίας ανθρωπογενών τοπίων: μελετάται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (και εξακολουθεί να αναπτύσσεται) για τη μέτρηση βιώσιμων τοποθεσιών (“Oxford Sustainability Index 360” από την Oxford Sustainable Group στη Σκανδιναβία
ΕΣΠΑ