Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ανακύκλωση ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της περιβαλλοντικής συνείδησης του Creta Maris. Όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, συλλέγονται και αποστέλλονται για ανακύκλωση.

Παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης για την περίοδο  2019.

2019

  • 39.400,00 κιλά ΧΑΡΤΙΟΥ
  • 33.720,00 κιλά ΓΥΑΛΙΟΥ
  • 11.055,00 κιλά ΜΕΤΑΛΛΟΥ
  • 6.668,00 κιλά Πλαστικού
  • 3.395,00 κιλά ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
  • 1.560,00 κιλά ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  • 1.964,44 κιλά ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
  • 31 κιλά ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ