Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ανακύκλωση ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της περιβαλλοντικής συνείδησης του Creta Maris. Όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, συλλέγονται και αποστέλλονται για ανακύκλωση.

Παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης για την περίοδο  2016-2017.

2018

  • 40.570,00 κιλά ΧΑΡΤΙΟΥ
  • 29.480,00 κιλά ΓΥΑΛΙΟΥ
  • 13.502,00 κιλά ΜΕΤΑΛΛΟΥ
  • 10.220,00 κιλά Πλαστικού
  • 2.070,00 κιλά ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
  • 1.075,00 κιλά ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  • 983,00 κιλά ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
  • 210 κιλά ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
  • 115 κιλά ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • 15 κιλά ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ