Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το ξενοδοχείο Creta Maris Beach Resort εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, μιας και αυτή ανέκαθεν αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της περιβαλλοντικής συνείδησής του.

Τα αποτελέσματα ανακύκλωσης για το 2020 είναι τα ακόλουθα:

  • Χαρτί: 7.240 kg
  • Γυαλί: 15.200 kg
  • Μέταλλο: 1.135 kg
  • Μαγειρικά έλαια – βιοκαύσιμα: 550 kg
  • Ηλεκτρικές συσκευές: 425 kg
  • Μπαταρίες: 26 kg
ΕΣΠΑ