Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Είναι ευρέως γνωστό πως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς σε αντίθεση με τον ενεργειακό τομέα δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Επιπλέον, η χρήση των πηγών αυτών επιφέρει εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Το Creta Maris έχοντας υπόψη του όλα τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα έχει εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες με σκοπό τη θέρμανση του νερού. Κατά αυτόν τον τρόπο η ετήσια εξοικονόμηση, ανοιγμένη σε περίοδο λειτουργίας 6 μηνών, ανέρχεται σε 580.000 Kwh/περίοδο, που αντιστοιχεί περίπου σε 65.000 lt υγραερίου.