Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ

Η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του  περιβάλλοντος, καθώς, σε αντίθεση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας, έχουν ελάχιστες  περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα η χρήση αυτών οδηγεί σε οικονομικές εξοικονομήσεις. Έχοντας υπόψη όλα τα οφέλη, το Creta Maris Beach Resort έχει εγκαταστήσει πεδία ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση νερού. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, ανηγμένη σε περίοδο λειτουργίας 6 μηνών, ανέρχεται σε 941.000 kWh/περίοδο, που αντιστοιχεί περίπου σε 85.000 lt υγραερίου για το 2020. Η μειωμένη απόδοση το 2020 οφείλεται στο γεγονός ότι η περίοδος λειτουργίας των ξενοδοχείων ήταν μικρότερη λόγω της πανδημίας.

ΕΣΠΑ