Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Επαγγελματικά καθαριστικά φιλικά προς το περιβάλλον    

Το 2018 η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών του Creta Maris ανήλθε στο 21,92% της συνολικής κατανάλωσης απορρυπαντικών ολόκληρου του ξενοδοχείου, δηλαδή σε 6,265.00 λίτρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω έλλειψης στην αγορά μιας ολοκληρωμένης σειράς οικολογικών προϊόντων, το ξενοδοχείο προτίμησε στην αγορά και χρήση όσο το δυνατόν λιγότερο ζημιογόνων προϊόντων προς το περιβάλλον.