Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Στο Creta Maris Beac Resort μειώνουμε την κατανάλωση χαρτιού αφαιρώντας τις περισσότερες εκτυπωμένες πληροφορίες (ενδεικτικά: κάρτα καλωσορίσματος, κατάλογος δωματίων, σελίδα σημειώσεων, φάκελοι κ.λπ.) και δημιουργώντας ηλεκτρονικά προγράμματα πληροφοριών μέσω τηλεόρασης.

Επίσης, προτιμάμε την κατανάλωση φιλικού προς το περιβάλλον χαρτιού (FSC) για όλες τις εκτυπώσεις του Creta Maris Beach Resort. Η ένδειξη FSC ορίζει ότι τα προϊόντα ξύλου που προέρχονται από δάση βασίζονται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και είναι σύμφωνα με τα ακριβή περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά πρότυπα.

ΕΣΠΑ