Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΝΕΡΟ

Καταναλώσεις Νερού

Το νερό είναι το βασικότερο στοιχείο διαβίωσης και ανάπτυξης παγκοσμίως, διότι χωρίς αυτό η χώρα μας δεν θα ήταν ίδια και ο προορισμός μας δεν θα άκμαζε. Συνειδητοποιώντας τη σημαντικότητα του νερού και κατανοώντας το έντονο πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, μια σειρά δράσεων πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το ξενοδοχείο:

  • Γεώτρηση
  • Μονάδες αφαλάτωσης
  • Μονάδες αντίστροφης όσμωσης και φίλτρανσης
  • Αυτόματο νυχτερινό πότισμα των εκτάσεων του ξενοδοχειακού πρασίνου και των εκτάσεων της ξενοδοχειακής γεωργίας
  • Εφαρμογή συστημάτων άρδευσης βασιζόμενα σε συστήματα σταγόνων [drips] και υπόγεια συστήματα άρδευσης με μειωμένη εξάτμιση υδάτων
  • Χρήση απλού σταλακτηφόρου σωλήνα με λάστιχο ποτίσματος netafim
  • Φίλτρα μείωσης ροής του νερού σε όλες τις βρύσες του ξενοδοχείου

Το νερό που προσφέρεται στην μονάδα παράγεται άμεσα στο χώρο του ξενοδοχείου, καταργώντας την αλυσίδα μεταφοράς, τους χρόνους και τόπους αποθήκευσης. Κατά αυτόν τον τρόπο, το νερό είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες μέσω της αντίστροφης όσμωσης και της φίλτρανσης που ακολουθείται και ελέγχεται τακτικά με εργαστηριακούς ελέγχους.

Βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια παραμονής πελατών στη ξενοδοχειακή μονάδα μας, προέκυψε πως οι πελάτες χρησιμοποιούσαν τα εμφιαλωμένα μπουκάλια νερού που τους δίνονταν καθημερινά, χωρίς ωστόσο να καταναλώνουν όλοι τη ποσότητα νερού. Το εναπομένον νερό πετάγονταν, με αποτέλεσμα μια σημαντική ποσότητα πόσιμου νερού να πηγαίνει χαμένη. Με την εφαρμογή και τη χρήση ειδικών επαναγεμιζόμενων γυάλινων φιαλών, το πολύ επικίνδυνο φαινόμενο υπερκατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού πελατών All Inclusive, αντιμετωπίζεται πλέον με επιτυχία. Με τις επαναγεμιζόμενες φιάλες και τους ψύκτες οι πελάτες καταναλώνουν το νερό που πραγματικά χρειάζονται.

Οικονομικά πλεονεκτήματα

  • Μείωση κόστους εμφιαλωμένου νερού..
  • Το κόστος πόσιμου νερού Creta Maris ανά λίτρο είναι πολύ πιο χαμηλό απ’ ότι το κόστος πόσιμου νερού του δήμου ανά λίτρο

Υπολογισμός κατανάλωσης νερού

Έχοντας στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατανάλωσης νερού, έχουμε λάβει υπόψη μας δύο σταθερές, τη Θεωρητική Κατανάλωση η οποία είναι η μέγιστη επιτρεπτή κατανάλωση με βάση την Ελληνική Νομοθεσία για τα ξενοδοχεία 5 αστέρων και αφορά στους παράγοντες έκταση, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες (διανυκτέρευση, συνέδρια, spa, επισκέπτες που δεν διαμένουν) που προσφέρει το ξενοδοχείο, καθώς και την Πραγματική Κατανάλωση που κατάφερε να έχει λόγω της βιώσιμης λειτουργίας του.  Για να υπολογίσουμε την Πραγματική κατανάλωση νερού του ξενοδοχείου, συγκεντρώσαμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα που αφορούν στην άρδευση, στις πισίνες και στις συνολικές ατομοδιανυχτερεύσεις που κατέγραψε το ξενοδοχείο για τα έτη 20017 και 2018. Τέλος, παρουσιάζονται οι μετρήσεις συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης καθώς και οι μετρήσεις χωρίς την αφαλάτωση.

* Μέγιστη Επιτρεπτή Κατανάλωση με βάση την Ελληνική Νομοθεσία για τα Ξενοδοχεία 5 Αστέρων (ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 177/ΦΕΚ Β/319/14.2.2012)

* Μέγιστη Επιτρεπτή Κατανάλωση με βάση την Ελληνική Νομοθεσία για τα Ξενοδοχεία 5 Αστέρων (ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 177/ΦΕΚ Β/319/14.2.2012)